Website Devri Bitiyor, Custom Build Metaverse Dönemi Başlıyor

Küresel araştırmalar, 2030’a kadar 5 trilyon doları aşkın değer yaratması beklenen Metaverse fırsatının şirketler tarafından kaçırılmamasını öneriyor. Metaverse’ün tam potansiyelinden yararlanmanın ortak standartlarda uzlaşmakla mümkün olduğunu savunan Metaverse Standards Forum asil üyesi, Verse İstanbul Kurucusu ve CEO’su Mehmet Acar, konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Son dönemde iş dünyasının gündeminden düşmeyen Web 3.0 sürümü ve Metaverse kavramlarının doğru anlaşılması için çalışmalar sürüyor. McKinsey tarafından yapılan tahminler, Metaverse’ün küresel ekonomi için 2030’a kadar 5 trilyon dolarlık değer yaratabileceğini gösterse de, Metaverse teknolojisinin tam potansiyeline ulaşmasının, birlikte çalışabilirliği temel alan ortak standartlar belirlemekten geçtiği belirtiliyor.

Bu amaçla çalışan ve Microsoft, Samsung, Siemens, Sony gibi şirketlerin de kurucuları arasında yer aldığı The Metaverse Standards Forum’un kurucu asil üyelerinden, Verse İstanbul Kurucusu ve CEO’su Mehmet Acar, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Metaverse’e 2022’de 120 milyar dolar yatırım yapıldı

Daha bugünden ticari yaşamı ve kişisel hayatları yoğun bir biçimde etkilemesi beklenen Metaverse’e yönelik yatırımların, 2022’de 120 milyar dolar seviyesini aştığı düşünülüyor. Verse İstanbul Kurucusu ve CEO’su Mehmet Acar’a göre ise, internetin yeni bir formunu, deneyimsel interneti tanımlayan Metaverse’ün tam potansiyeline ulaşabilmesi için ortak standartlara ihtiyaç duyuluyor. İlk adımları Haziran 2022’de aralarında Mehmet Acar’ın da olduğu dünyaca ünlü teknoloji girişimcileri ve şirketleri tarafından atılan Metaverse Standards Forum, ortak standartların kazanımlarını şu başlıklarla sıralıyor:

Uyum ve işbirliği: Bugün internet nasıl tüm cihazlardan erişilebilir bir teknolojiyse, Metaverse’ün de bunu sağlayacak bir yaklaşımla inşa edilmesi gerekiyor. Farklı platform, cihaz ve uygulamaların birden fazla sanal evren ortak çalışabilmesi için standartları yolun başındayken netleştirmek gerekiyor.

Kullanıcı deneyimi ve güvenliği: Yeni bir teknoloji olan Metaverse’ün kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmesini önlemek ve tüm kullanıcılara ortak kullanıcı deneyimleri sunmak açısından tıpkı Web2’de olduğu gibi Web 3.0 sürümünde de standart protokoller belirlemek gerekiyor.

İnovasyon ve büyüme: Standartları belirlemek açısından önemli olan inovasyon ve büyüme, sürekliği yeniliği de bu standartlar üzerine inşa etmeyi planlıyor. Foruma göre inovasyon ve büyüme, ortak bir kavramsal çerçeve ışığında inşa edilebiliyor.

Ekosistem oluşturma: Birlikte çalışabilirliği, erişilebilirliği, kullanıcı deneyimini, açık veri paylaşımını ve ortak deneyimleri öngören Metaverse, silo yaklaşımındansa ekosistem gelişimini önceliklendiriyor. Forum, farklı paydaşlar arasında birlikte çalışma ve işbirliği kültürünün oluşması konusunda rol üstleniyor.

Şirketiyle birlikte Metaverse Standards Forum’un kurucu asil üyeleri arasında yer alan Mehmet Acar’a göre geleceğin toplumunu, ekonomisini, ticaretini belirleyecek Metaverse konusunda bugünden ortak bir dil, yaklaşım, strateji geliştirmek gerekiyor.

Metaverse standartları nasıl belirlenecek?

Metaverse Standards Forum’un Metaverse ve teknolojiyle ilişkili paydaşların standartları belirlemek için ortaklaşacağı bir alan oluşturduğunu ifade eden Mehmet Acar, “Metaverse Standards Forum, standart belirleme süreçlerini teknik raporlar, gereksinim önerileri, pilot uygulamalar, test ortamları ve açık kaynaklar sunarak teşvik etmek için çalışıyor. 37 kurucu üyenin ve 2 bin 400’den fazla şirketin yer aldığı forum, çeşitli çalışma gruplarıyla faaliyetlerini altı başlıkta sürdürüyor” diyor ve bu başlıkları şu şekilde açıklıyor:

Araştırma ve analiz: Metaverse’ün mevcut durumunun ve potansiyelinin belirlenmesi için teknik, hukuki, sosyal ve ekonomik perspektiflerle araştırma yapılıyor.

Standartların belirlenmesi: Farklı bileşenler ve sektör paydaşları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, veri paylaşımı, kimlik doğrulama ve güvenlik gibi alanlarda standartlar ve protokoller geliştiriyor.

İşbirliği ve paydaş katılımı: Yalnızca özel sektörün değil, kamunun, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının da bu çağ geçişine katılımı için teşvik süreçleri yürütülüyor.

Test ve doğrulama: Geliştirilen standartlar, prototipler üzerinden test ediliyor ve çalışırlıkları doğrulanıyor. Bu aşama, senaryo ve standartlarının gerçek dünya koşullarında nasıl çalıştığını tespit etmek açısından önem taşıyor.

Yaygınlaştırma ve uygulama: Standartlar, Metaverse’ü oluşturan farklı platform ve uygulamalarda kullanılmaya başlanıyor. Bu da Metaverse’ün daha geniş kitleye ulaşmasını sağlıyor.

Güncelleme ve iyileştirme: Daha geniş kitleler, daha yeni kullanım senaryoları ve daha çok inovasyon anlamına geliyor. İyileştirme ve güncelleme süreçleri, standartların ve kullanım senaryolarının ışığında yürütülüyor.

Şirketler, Metaverse çağ geçişini kaçırmamalı

Verse İstanbul Kurucusu ve CEO’su Mehmet Acar, Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos’un küçük bir ofiste, bir bilgisayarın başındakini ikonik fotoğrafına atıfta bulunuyor ve devam ediyor: “Web 2.0’ın avantajlarını gören, plan yapan ve kazanan Jeff Bezos’un kurduğu Amazon, bugün dünyanın lider şirketleri arasında. McKinsey araştırması 4 üst düzey yetkiliden birinin, önümüzdeki beş yılda şirket gelirlerinin %15’inin Metaverse’ten geleceğini düşündüğünü gösteriyor. Tam da bu yüzden şirketlerin internetin bu yeni çağ geçişini kaçırmaması, Metaverse ve Web 3.0 sürümünün fırsatlarını önceden keşfetmesi gerekiyor. İster tek masalık küçük bir ofiste çalışıyor olsunlar, dilerlerse kurumsal bir şirket olsunlar, Web 3.0’ın avantajlarını keşfederek kazanma yolculuğuna çıkmanın tam zamanı.”

Bu çağ geçişi, şirketlerin gerçek dünyada yıllar içinde elde ettikleri değerin üstüne çıkan, daha değerli özelleştirilmiş (custom build) Metaverse’ler oluşturmasına olanak tanıyabilecek gibi görünüyor. Metaverse ve Web 3.0 sürümünün, bugün bildiğimiz anlamıyla internetin sağladığı faydaları 100’e katlayabileceği tahmin ediliyor.

Metaverse, dünyayı bugün tahmin bile edemeyeceğimiz mesleklere, iş süreçlerine, ekonomik ilişkilere hazırlıyor. Bu sebeple Metaverse’ün sanal bir sergi alanı, bir dijital arsanın ötesinde anlaşılması gerekiyor. Web 3.0 sürümü dönüşümünün doğru teknoloji ortaklarıyla yürütülmesinin çok kritik olduğunu vurgulayan Mehmet Acar, sözlerini “Metaverse ve Web 3.0 danışmanlığı, vizyoner şirketlerin başvurduğu profesyonel çözümler arasında yerini almaya başlıyor. Verse İstanbul olarak özellikle yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Türkiye’de de vizyoner şirketler, Metaverse konusunda kanıtlanmış projeleri, uygulanmış fikirleri olan Verse İstanbul’u teknoloji partneri olarak benimsiyor” ifadeleriyle sonlandırıyor.

Fortune Turkey sayfası için 

Mehmet Acar / Founder