Sık Sorulan Sorular

Metaverse, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve diğer dijital teknolojilerin kesişiminde oluşan dijital ortamları ifade eder. Bu ortamlarda kullanıcılar alternatif bir gerçeklik içinde insanlar ve nesnelerle etkileşimde olabilir ve 3D deneyimler yaşayabilir. Oyunlardan, sosyal platformlara, satış ortamlarından, sağlık sistemlerine pek çok alanda kullanılabilecek, ihtiyaçlara göre tasarlanabilen ve sürekli gelişmekte olan bir kavramdır.

Metaverse çağında her şey hayal gücüyle sınırlı. Hayal edilen her şey – fiziksel dünyadaki gerçeklikte olsun ya da olmasın – metaverse ile alternatif bir gerçeklikte deneyimlenebilir.

Deneyimsel interneti kullanan markalar için zaman ve mekan esnektir. Lojistik, işçilik ve malzeme maliyetleri azalır. Zaman ve ek bütçe gerektiren süreçler optimize edilir. Örneğin firmalar tüm ürün portföyünü stok depolarından ve fiziksel mekanlardan bağımsız olarak müşterileri ile buluşturabilir. Müşteriler ürünleri kendi alanlarında çok boyutlu olarak deneyimleme imkanına sahip olur. Renk, materyal, ölçü gibi detayları fiziksel prototiplere gerek duymadan kolaylıkla inceleyebilir.

Web 3.0, daha önceki web sürümlerinin ötesine geçen bir internet aşamasıdır. Web 2.0’dan farkı merkezi olmayan, blok zinciri teknolojisiyle desteklenen ve verilerin daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yönetildiği bir internet deneyimi sunmasıdır.

Verse İstanbul metaverse, web 3.0 ve yapay zeka konularında danışmanlık, planlama ve geliştirme hizmetleri sunar. Yeni teknolojilerin anlaşılması, uygulanması ve sürdürülmesi konusunda stratejik çözümler üreterek gereken teknik desteği sağlar.
Verse İstanbul, işletmeler için iş süreçlerini analiz ederek yapay zekanın kullanılabileceği aşamaları tespit ediyor, ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda özelleştirilmiş yapay zeka modelleri geliştirerek entegrasyonu gerçekleştiriyor. Veri tabanlarının analizi, organizasyon yapısına uygun olarak verinin işlenebilir hale getirilmesi, yapay zeka prototipinin oluşturulması, performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve iş akışı içinde kullanışlı hale getirilmesi konusunda destek sağlıyor.
‘Metaverse Standards Forum’ teknolojiyi ve geleceği inşa eden global markaların yer aldığı bir oluşumdur. Metaverse Standards Forum’da şeffaf ve kapsayıcı bir meta veri tabanı geliştirmek üzere koordine olan şirketlerin işbirliğiyle metaverse konusunda faaliyetler sürdürülür. Türkiye’den ilk ve tek kurucu asil üye olarak yer alan Mehmet Acar ile birlikte Verse İstanbul da bu oluşumun üyesidir. Bu üyelik Verse İstanbul’un global anlamda tüm dijital yenilikleri yakından takip etmesi ve güncel gelişmelerde anlık bilgi sahibi olması bakımından önemlidir.
Özelleştirilmiş sanal gerçeklik evrenlerini üreten şirketler, olumlu müşteri deneyimleri yaratarak rekabette avantaj kazanır. Günümüz teknoloji dinamikleri içinde başarılı olmak isteyen şirketler için sadece gelişmiş teknolojiyi kullanmak yeterli değildir. Aynı zamanda şirketler gelişmiş değerler sağlamalı, temel işlevlerin ötesine geçerek müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmalıdır.
Her proje için süreç yönetimi ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterir. Projenin kapsamına bağlı olarak Verse İstanbul tarafından verimli ve özelleştirilmiş proje takvimleri hazırlanır.
Verse İstanbul, veri güvenliği ve gizliliği konusunda güncel uygulamaları takip eder. Web 3.0 geçişi ile birlikte kullanılan merkezi olmayan teknolojiler ve blok zinciri, verilerin güvenliğini sağlamada önemlidir. Özelleştirilmiş yapay zeka entegrasyon projelerinde verilerin korunması için güvenlik standartları oluşturulur, sınırlar belirlenerek önlemler alınır.
Projelerin başarı kriterleri, şirketlerin ya da kişilerin amaçları doğrultusunda özeldir. Verse İstanbul, proje ile paralel olarak ölçüm ve değerlendirme için uygun metrikler ve analizler sunar. Belirlenen kriterlere uygun olarak performans ölçümleri yapılır.