“Başarılı olmak için sadece gelişmiş teknolojiyi kullanmak yeterli değil! Şirketler ve proje yöneticileri değer yaratmalı; temel işlevlerin ötesinde mükemmel deneyime odaklanmalı.”

CEO Mehmet Acar

“Başarılı olmak için sadece gelişmiş teknolojiyi kullanmak yeterli değil! Şirketler ve proje yöneticileri değer yaratmalı; temel işlevlerin ötesinde mükemmel deneyime odaklanmalı.”

CEO Mehmet Acar            

Yapay zeka entegrasyonları

Yapay zekayı araçsallaştıran şirketler, zaman ve maliyet optimizasyonu sağlayarak verimliliği artırıyor; veri akışını anlamlı bilgilere dönüştürerek değer yaratıyor. Verse İstanbul, tüm iş süreçlerine özel yapay zeka entegrasyon hizmetleri vererek şirketler için altyapılar oluşturuyor. Yapay zeka modellerini geliştirme ve uygulama hizmeti organizasyon yapısına göre değişen çeşitli çalışmaları kapsıyor: İş sürecinde verimli kullanım alanlarının saptanması; veri tabanlarının analiz edilip verinin işlenebilir hale getirilmesi; güvenlik ve uyum standartlarının oluşturulması; yapay zekanın kullanımına ilişkin eğitim danışmanlıklarının sağlanması; performans testleri ile optimizasyonun değerlendirilmesi; yapay zekanın sürdürülebilirliği için iyileştirmelerin yapılması.

Yapay zeka entegrasyonları

Yapay zekayı araçsallaştıran şirketler, zaman ve maliyet optimizasyonu sağlayarak verimliliği artırıyor; veri akışını anlamlı bilgilere dönüştürerek değer yaratıyor. Verse İstanbul, tüm iş süreçlerine özel yapay zeka entegrasyon hizmetleri vererek şirketler için altyapılar oluşturuyor. Yapay zeka modellerini geliştirme ve uygulama hizmeti organizasyon yapısına göre değişen çeşitli çalışmaları kapsıyor: İş sürecinde verimli kullanım alanlarının saptanması; veri tabanlarının analiz edilip verinin işlenebilir hale getirilmesi; güvenlik ve uyum standartlarının oluşturulması; yapay zekanın kullanımına ilişkin eğitim danışmanlıklarının sağlanması; performans testleri ile optimizasyonun değerlendirilmesi; yapay zekanın sürdürülebilirliği için iyileştirmelerin yapılması.

Markalar için alternatif gerçeklik tasarımı

Metaverse ile geliştirilen deneyimsel internet ürün ve hizmetlerin yenilikçi ve eğlenceli yollarla pazarlanmasına olanak sağlıyor.

Verse İstanbul, fiziksel ya da online mağazalar ve e-ticaret platformları ile entegre olan çok boyutlu dijital evrenlerde alışveriş deneyimi için proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Markalar için alternatif gerçeklik tasarımı

Metaverse ile geliştirilen deneyimsel internet ürün ve hizmetlerin yenilikçi ve eğlenceli yollarla pazarlanmasına olanak sağlıyor.

Verse İstanbul, fiziksel ya da online mağazalar ve e-ticaret platformları ile entegre olan çok boyutlu dijital evrenlerde alışveriş deneyimi için proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Deneyimsel internet ile yeni nesil pazarlama

Deneyim ekonomisi artık sadece ürünlerin değil, aynı zamanda ürünleri kullanma deneyiminin de satın alındığı bir pazar ortamı yaratıyor. Deneyimsel internet çağının fırsatları değişen tüketici taleplerini karşılamak ve rekabette avantaj kazanmak için etkili birer araca dönüşüyor. Verse İstanbul, metaverse, VR, AR, XR, yapay zeka teknolojileri aracılığıyla etkileşimli ve yenilikçi pazarlama iletişimi modelleri için markalara özel stratejiler geliştiriyor.

Deneyimsel internet ile yeni nesil pazarlama

Deneyim ekonomisi artık sadece ürünlerin değil, aynı zamanda ürünleri kullanma deneyiminin de satın alındığı bir pazar ortamı yaratıyor. Deneyimsel internet çağının fırsatları değişen tüketici taleplerini karşılamak ve rekabette avantaj kazanmak için etkili birer araca dönüşüyor. Verse İstanbul, metaverse, VR, AR, XR, yapay zeka teknolojileri aracılığıyla etkileşimli ve yenilikçi pazarlama iletişimi modelleri için markalara özel stratejiler geliştiriyor.

Mükemmel müşteri deneyimi tasarımı

Satın alma yolculuğunun tamamında mükemmelliğe yaklaşmak, özelleştirilmiş ve etkileşimli bir deneyim tasarımı ile mümkün.

Verse İstanbul dijital ekosistemin yeni olanaklarıyla alışveriş öncesi ve sonrası süreçlerde müşteriye temas eden, hızlı ve verimli bir deneyime odaklanıyor.

Mükemmel müşteri deneyimi tasarımı

Satın alma yolculuğunun tamamında mükemmelliğe yaklaşmak, özelleştirilmiş ve etkileşimli bir deneyim tasarımı ile mümkün.

Verse İstanbul dijital ekosistemin yeni olanaklarıyla alışveriş öncesi ve sonrası süreçlerde müşteriye temas eden, hızlı ve verimli bir deneyime odaklanıyor.

Veri analiz sistemleri

Deneyimsel internet teknolojileri, kullanıcıların eylemleri ve tercihleri kadar duygusal yaklaşımlarının anlamlandırılmasına da olanak sağlıyor.

Kampanya optimizasyonu ve satış planlama stratejilerinin oluşturulmasında kritik olan müşteri davranışları, meta evrenlerde yeni verilere dönüşüyor.

Veri analiz sistemleri

Deneyimsel internet teknolojileri, kullanıcıların eylemleri ve tercihleri kadar duygusal yaklaşımlarının anlamlandırılmasına da olanak sağlıyor.

Kampanya optimizasyonu ve satış planlama stratejilerinin oluşturulmasında kritik olan müşteri davranışları, meta evrenlerde yeni verilere dönüşüyor.