“İş güvenliği alanında VR kullanımı

VR teknolojisi aslında neredeyse 39 yıldır biliyor ve kullanılıyor. Giderek artan bir şekilde de ticari ve kurumsal hayatın içine yerleşiyor.

Eğitimden sağlığa, enerjiden inşaat sektörüne kadar her alanda kullanılan sanal gerçeklik, özellikle iş güvenliği açısından risk taşıyan sektörler için önem taşıyor.

Tehlike arz eden endüstrilerde çalışan, insan sağlığını önceleyen sorumlu yöneticiler, potansiyel riskleri en aza indirmek sanal gerçekliği kullanmayı tercih ediyor.
VR teknolojisiyle yaratılan iş güvenliği modülleri sayesinde çalışanlar güvenlikle ilgili düzenlemeleri ve standartları kolaylıkla öğreniyor ve test edebiliyor. VR tabanlı iş güvenliği modülü sayesinde elde edilen verilen sorunların ortaya çıkmadan önce tespit edebilmesini kolaylaştırırken şirketlerin bunlarla çıkmak için zorlayıcı miktarda kaynak harcamasının da önüne geçer.

Bu nedenle sanal gerçeklikle yapılan güvenlik eğitimi hemen her sektör için ve çok şey ifade ediyor. Bir kurumun çalışanları tartışmasız şekilde karşılaşabilecekleri potansiyel risklere hazırlıklı olmak için gerekli bilgileri edinmelidir.

Özellikle güvenlik açısından kritik endüstrilerde işçiler günlük risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler hayati olabilir.  Sanal gerçeklik sayesinde, riskli sektörlerdeki çalışanlar her türlü risk senaryosunu simüle edebilir.  2018 yılında Sabancı Holdinge bağlı AkçanSA fabrikası için hazırladığımız oryantasyon modülü de tüm risk senaryolarını içermektedir.

Proje kapsamında 360° kameralarla AkçanSa fabrikasında videolar çektik ve bunların içine sanal gerçeklik unsurlarını yerleştirerek oyunlaştırdık. Çalışanlar modül içinde belli iş güvenliği testlerinden geçti ve tüm veriler bir aplikasyonda depolandı.

Ürettiğimiz iş güvenliği, eğitim ve oryantasyon çözümleriyle iş kazalarını minimuma indirirken verimi maksimum seviyeye çıkartabildik.

Mehmet Acar – Founder

 

metaverse virtual reality augmented reality mixed reality blockchain nft verse istanbul sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik