Endüstriyel Metaverse

ABD’deki imalat firmaları, sanal gerçeklik ile “özelleştirilmiş deneyimsel web sitelerine” – bilinen adıyla Custom Build Metaverse’lere – artan bir ilgi göstermektedir. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporlarına göre, özellikle otomotiv, sağlık, enerji, bilişim , havacılık ve savunma endüstrileri bu yeni teknolojiye yatırım yaparak öncülük ediyor.

Bu endüstriler, üretim süreçleri boyunca karşılaşılan karmaşık zorluklarla başa çıkmak amacıyla özelleştirilmiş Metaverse’lerin geliştirilmesine büyük önem veriyor. Bu eğilim, WEF tarafından da teyit edilmektedir. 12 Mart’ta yayımlanan bir rapora göre, ABD’deki imalat sektörü yöneticilerinin %92’si, firmalarında Özel Yapım Metaverse’leri uygulamanın çeşitli yöntemlerini araştırıyor. Araştırma, 10 farklı endüstriden 100 büyük şirketten elde edilen verilere dayanmaktadır ve her bir yöneticinin ortalama olarak altı farklı kullanım durumunu değerlendirdiğini ortaya koymaktadır.

WEF, bu ilginin artmasında COVID-19 pandemisinin neden olduğu zorluklara endüstriyel sektörün daha etkili yanıt verme ihtiyacını vurgulamaktadır. “Pandemiden iyileşme süreci, teknolojik, makroekonomik, toplumsal ve B2B müşteri trendlerinin ivmelenmesine ve endüstriyel sektörde yeni zorluklar ile büyüme fırsatlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.” Üretim süreçlerini hızlandırma ve verimliliği artırma ihtiyacı, imalat firmalarını yeni çözümler aramaya yönlendirmiştir.

Raporda, dijital ikiz teknolojisinin – fiziksel nesnelerin sanal modellerini kullanarak – nasıl benimsendiğine dair örnekler de yer alıyor. İş sağlığı ve güvenliği çözümleri, firmaların en çok üzerinde durduğu konular arasındadır. Örneğin, Amazon, depo tasarımını ve robot çalışma İstasyonlarını geliştirmek için Nvidia Omniverse bulut hizmetleri platformundan yararlanırken; Mercedes Benz, üretim montaj tesislerini tasarlamak üzere ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aynı platformu kullanmaktadır.

Ürün yaşam döngüsünün her evresinde, özellikle ön üretim, üretim ve ürünün piyasaya sürülmesi safhalarında, endüstriyel Metaverse’ün sunduğu avantajları vurgulamak mümkündür. Bu dijital evren, ürün ve hizmet tasarımından süreç simülasyonlarına, tesislerin tasarımı ve yönetiminden iş sağlığı ve güvenliğine, ürün test etmekten kalite güvencesine kadar birçok alanda önemli katkılar sağlar, sunduğu olanaklar sayesinde her geçen gün değerini arttırmaktadır.

Metaverse’in gerçek dünyadaki uygulamaları hâlâ gelişim aşamasında olsa da, endüstriyel Metaverse, reel problemlere ve işletme ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak benimseme sürecinde öncülük etmektedir. Bu evren, firma bazında özelleştirilmiş uygulamalar ile desteklenerek, her sektörden işletmelere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Yine de, bazı işletmeler, generatif yapay zeka gibi yeni teknolojilerin hızlı yükselişi sebebiyle Metaverse’e yatırım yapmada tereddütlü davranmaktadır.Bana göre bu durum anlaşılır bir durumdur; teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurmak, çoğu zaman kafa karışıklığına neden olabilir.

Ne var ki, ben “Augmented Metaverse” olarak adlandırdığım, Yapay Zekâ destekli Genişletilmiş Gerçeklik teknolojisinin, yakın geleceğin en etkileyici yeniliği olacağına inanıyorum. İmalat sektörleri, Metaverse teknolojilerini kullanarak, karmaşık üretim süreçlerini daha iyi kavrayabilir, sanal simülasyonlar yoluyla bunları optimize edebilir. Bu, ürün geliştirme süreçlerini hızlandırma, ürün kalitesini iyileştirme ve maliyetleri minimize etme fırsatı sunar. Ayrıca, sanal kaza rekonstrüksiyonları ve iş güvenliği eğitimleri gibi alanlarda kullanılarak, iş yerlerindeki güvenlik seviyesini artırma potansiyeline sahiptir.

Sonuç itibarıyla, Özelleştirilmiş Deneyimsel Web Sitesi olarak da bilinen Custom Build Metaverse, imalat sektöründe devrim yaratarak şirketlerin rekabet güçlerini artırma, yenilikçiliklerini pekiştirme ve verimliliklerini maksimize etme potansiyeline sahiptir. Özelleştirilmiş Metaverse çözümleri, şirketlerin özgün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek ve büyüme potansiyellerine uyum sağlayacak kadar ölçeklenebilir özellikler sunmaktadır. Bu özellikleriyle, özellikle imalat ve sağlık sektörlerinin geleceğini şekillendirecek kritik bir teknolojik atılım olarak öne çıkmaktadır.

Şirketlerin, benzersiz kullanıcı deneyimleri sunarak tasarımlarını özelleştirilmiş Metaverse’lerine entegre etmeyi hedeflemeleri büyük önem taşımaktadır.

Metaverse dönüşümüne adım atarken, doğru ve etkin projelere sahip güvenilir bir teknoloji ortağı ile çalışmanın önemini anlatmama gerek yok. Bu stratejik yaklaşım, şirketlerin teknolojik olarak gelişmiş bir geleceğe kararlı adımlarla yürümelerini sağlayacak ve sektörlerinde öncülük etmelerine zemin hazırlayacaktır.

Mehmet Acar
Ceo & Founder of Verse İstanbul

Founding Principal Member of the
METAVERSE STANDARDS FORUM